DVD "EVA a EDA" - Lekce #1 - 5

Obsahově je DVD rozděleno do 5-ti lekcí.

Každá lekce je zaměřena na jeden specifický okruh z oblasti bezpečnosti v silničním provozu.

Lekce tvoří dvě části.

I.   část je samostatná výuka
II. část je víceméně opakovací.

V první části proběhne netradiční výklad daného okruhu (např. Přecházení silnice) a v druhé části dochází k zopakování formou písničky.

Díky jednoduchému, avšak propracovanému textu dochází k upevnění probírané látky.

Délka jednoho dílu je cca 10 minut.